Monday, 3 August 2015

Mass Observation Online Rhannau III a IV – ar Gael Nawr!


Yn rhan o'i hymroddiad i barhau i fuddsoddi yn ei llyfrgelloedd, mae Prifysgol Aberystwyth wedi prynu dwy ran ychwanegol yn ddiweddar er mwyn cwblhau'r adnodd Mass Observation Online sef yr astudiaeth enwog ar “fywydau beunyddiol pobl gyffredin ym Mhrydain”.
Mae Rhannau III a IV yn estyniad o gynnwys y ddwy ran flaenorol. Mae cynnwys sylweddol o'r deunydd yn dod o ddyddiadau a ysgrifennid gan ddynion a menywod o 1946-1950 yn ogystal â Chyfarwyddebau o'r blynyddoedd 1946 a 1947; mae 65 o Gasgliadau Pynciau newydd wedi'u creu, gan gynnwys:
  • Propaganda a Morâl
  • Gwrthwynebwyr Cydwybodol a Heddychiaeth
  • Yr Heddlu, y Gyfraith a Pharatoadau at Ymosodiad Posib gan Luoedd yr Almaen, 1939-1941
  • Gwedd Bersonol a Dillad, 1938-54
  • Plant ac Addysg, 1937-1952
  • Menywod yn ystod y Rhyfel, 1939-1945
 
Ar ben hynny, fel y mae gwefan Mass Observation Online yn ei ddweud: “Mae'r cynnwys newydd yn darparu cyfleoedd am ymchwil fanwl i bynciau yn y cyfnod o lymder ar ôl y rhyfel, ac yng nghyfnod twf prynwriaeth a'r wladwriaeth les: Dadfyddino, Iechyd a'r GIG, Ailadeiladu ar ôl y Rhyfel,, Diwydiant, Chwaraeon, Gwyliau a Hamdden”
 
Gellir cael gafael ar wefan Mass Observation Online hefyd drwy'r Gronfa A-Z ar Primo, os nad ydych chi ar y campws bydd angen i chi fewngofnodi i Primo gan roi'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair Aber er mwyn cael defnyddio'r wefan.
Mae croeso i chi ebostio at Llyfrgellwyr Pwnc yn: acastaff@aber.ac.uk gydag unrhyw sylwadau neu gwestiynau fo gennych chi am 'Mass Observation Online'.
 

No comments: