Monday, 17 August 2015

Hyfforddiant Aspire – Ar gael nawr.Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth newydd gyhoeddi canllaw cynhwysfawr ar greu a chyhoeddi rhestrau darllen yn Aspire.
Bydd y canllaw yn egluro popeth sydd angen i chi wybod cyn creu rhestr; creu proffil personol; llunio rhestr ddarllen ar gyfer modiwl; ychwanegu offeryn nodau tudalen Aspire i’ch porwr, a’i ddefnyddio i greu nodau tudalen ar gyfer eich adnoddau, ac ychwanegu’r adnoddau hynny i’ch rhestr cyn mynd ymlaen i’w chyhoeddi. Gallwch ddod o hyd i’r canllaw yma, a gallwch naill ai ei ddarllen ar y wefan neu ei lawrlwytho.

Box of Broadcasts – Ar gael nawr!

Mae buddsoddiad parhaus Prifysgol Aberystwyth mewn adnoddau llyfrgell yn parhau gyda’r adnodd ardderchog ‘Box of Broadcasts’ (neu “BoB"!). Mae’r system hon yn hawdd i’w defnyddio ac mae’n galluogi staff a myfyrwyr i recordio a gwylio’r rhaglenni y maent wedi’u colli (ar, neu oddi ar y campws), trefnu recordiadau ymlaen llaw, golygu rhaglenni yn glipiau, creu rhestrau chwarae, mewnosod clipiau i Amgylcheddau Dysgu Rhithwir, rhannu clipiau ag eraill, [a] chwilio archif o ddeunydd sy’n tyfu o hyd”. Ar hyn o bryd mae’r archif yn cynnwys dros filiwn o raglenni ac mae’r safle’n darparu mynediad i dros 60 sianel radio a theledu.

Mae’r gwelliannau diweddaraf a restrir ar y safle yn cynnwys:
• ychwanegu holl raglenni teledu a radio’r BBC o 2007 ymlaen (dros 800,000 o raglenni)
• dros 10 o sianeli ieithoedd tramor, gan gynnwys Ffrangeg, Almaeneg ac Eidaleg
• byffer recordio 30 diwrnod estynedig - mwy o amser i recordio’r rhaglenni rydych yn eu colli
• gwefan wedi’i ailwampio, sy’n haws i’w defnyddio
• Cydnaws ag Apple iOS - gwyliwch ‘BoB’ ar declynnau llaw
• trawsgrifiadau chwiliadwy
• dolenni i gyfryngau cymdeithasol – rhannwch yr hyn rydych yn ei wylio ar-lein
• adnodd i greu cyfeiriadau un-clic, i’ch galluogi i gyfeirio at raglennu yn eich gwaith

Mae yna hefyd ffrwd Trydar: @bufc_bob lle ceir diweddariadau am y safle a negeseuon trydar gan ddefnyddwyr sydd wedi dod o hyd i ddeunyddiau diddorol yn archif BoB.
Cliciwch ar ‘Box of Broadcasts’ i fynd i’r safle, mewngofnodwch gan ddefnyddio’ch manylion Aber, a mwynhewch  fynediad dihafal i lu o ddarllediadau teledu a radio.

Monday, 3 August 2015

Mass Observation Online Rhannau III a IV – ar Gael Nawr!


Yn rhan o'i hymroddiad i barhau i fuddsoddi yn ei llyfrgelloedd, mae Prifysgol Aberystwyth wedi prynu dwy ran ychwanegol yn ddiweddar er mwyn cwblhau'r adnodd Mass Observation Online sef yr astudiaeth enwog ar “fywydau beunyddiol pobl gyffredin ym Mhrydain”.
Mae Rhannau III a IV yn estyniad o gynnwys y ddwy ran flaenorol. Mae cynnwys sylweddol o'r deunydd yn dod o ddyddiadau a ysgrifennid gan ddynion a menywod o 1946-1950 yn ogystal â Chyfarwyddebau o'r blynyddoedd 1946 a 1947; mae 65 o Gasgliadau Pynciau newydd wedi'u creu, gan gynnwys:
  • Propaganda a Morâl
  • Gwrthwynebwyr Cydwybodol a Heddychiaeth
  • Yr Heddlu, y Gyfraith a Pharatoadau at Ymosodiad Posib gan Luoedd yr Almaen, 1939-1941
  • Gwedd Bersonol a Dillad, 1938-54
  • Plant ac Addysg, 1937-1952
  • Menywod yn ystod y Rhyfel, 1939-1945
 
Ar ben hynny, fel y mae gwefan Mass Observation Online yn ei ddweud: “Mae'r cynnwys newydd yn darparu cyfleoedd am ymchwil fanwl i bynciau yn y cyfnod o lymder ar ôl y rhyfel, ac yng nghyfnod twf prynwriaeth a'r wladwriaeth les: Dadfyddino, Iechyd a'r GIG, Ailadeiladu ar ôl y Rhyfel,, Diwydiant, Chwaraeon, Gwyliau a Hamdden”
 
Gellir cael gafael ar wefan Mass Observation Online hefyd drwy'r Gronfa A-Z ar Primo, os nad ydych chi ar y campws bydd angen i chi fewngofnodi i Primo gan roi'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair Aber er mwyn cael defnyddio'r wefan.
Mae croeso i chi ebostio at Llyfrgellwyr Pwnc yn: acastaff@aber.ac.uk gydag unrhyw sylwadau neu gwestiynau fo gennych chi am 'Mass Observation Online'.