Thursday, 17 February 2011

Sgiliau Arholiad – ‘Ein Barn Ni’

Fideo mewn dwy ran a grëwyd i gefnogi’r digwyddiad Sgiliau Arholiad a drefnwyd gan y Gwasanaethau Gwybodaeth. Mae’r myfyrwyr yn siarad am eu profiadau o arholiadau, a’u dewis o ddulliau astudio.No comments: