Tuesday, 18 March 2014

Dau Farnwr yn ymweld â Llyfrgell Thomas Parry yn yr un wythnos

Post gan Lillian Stevenson, Rheolwr Gwasanaethau Academaidd a Llyfrgellydd y Gyfraith.


 Roedd hi'n bleser gwirioneddol gennym groesawu'r Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Thomas o Gwmgïedd,  Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr a'i Anrhydedd y Barnwr D. Elgan Edwards DL, Cofiadur Caer, i Lyfrgell Thomas Parry, cartref newydd llyfrgell y Gyfraith a Throseddeg. Cafwyd cyfle i drafod rôl gwybodaeth gyfreithiol a llyfrgellwyr y gyfraith o fewn proffesiwn y gyfraith ac addysg gyfreithiol yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Cafodd y myfyrwyr a oedd yn astudio yn y llyfrgell eu croesholi, ond llwyddasant i ddod i ben â'r her!Thursday, 6 March 2014

Mae Literature Online yn newid

Mae ProQuest Literature Online yn cynnig i fyfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth fynediad i nifer enfawr o destunau llenyddol yn ogystal â chasgliadau o gyfeiriadau a deunydd beirniadol. Mae’n ffynhonnell angenrheidiol ar gyfer astudio a dysgu llenyddiaeth, barddoniaeth a dramâu Saesneg.

Efallai bydd pethau yn edrych ychydig yn wahanol y tro nesaf byddwch yn ymweld â’r safle gan fod ProQuest wedi datblygu rhyngwyneb cwbl newydd a bydd yr hen fersiwn yn cael ei chau ym mis Mai 2014. Rhowch gynnig ar y safle newydd nawr, Literature Online

'The new Literature Online features all the existing content - the more than 350,000 works of poetry, prose and drama, the ever-growing full-text journal collection, the vast library of reference resources such as biographies, encyclopedias and companions, and the exclusive audio and video offerings - as well as the bespoke and specialist search features and functionalities. Now, however, that advanced functionality and in-demand content has been paired with a modern search interface which is more intuitive and straightforward to use and navigate. What's more, Literature Online is now fully mobile-compatible, meaning you can use it on tablets or smartphones, wherever and whenever you need it.'