Monday, 20 May 2019

Literature Online: platfform newydd ar 1 Awst 2019


Mae Literature Online yn symud i blatfform newydd ar 1 Awst yn y lleoliad hwn: https://search.proquest.com/lion Y bydd pob llyfrnod a dolen yn cael eu cyfeirio’n awtomatig i’r Literature Online newydd.

Pwysig: os ydych chi wedi cadw cofnodion, chwiliadau ac ati yn Fy Archif, ni fydd y rhain yn cael eu trosglwyddo felly os oes arnoch eu hangen, mewngofnodwch i’w nôl nawr: 

Mae’r ddau blatfform yn cael eu rhedeg ar yr un pryd ar hyn o bryd, ond bydd yr hen un yn cael ei ddiffodd ar 1 Awst.

Cysylltwch ag acastaff@aber.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu arddangosiad.

No comments: