Wednesday, 29 June 2011

Connected HistoriesMae ‘Connected Histories’ yn darparu un man canolog i chi gael gafael ar ystod eang o adnoddau digidol yn ymwneud â hanes Prydain yn y cyfnod modern cynnar a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae’n rhoi modd i chi chwilio am enwau, lleoedd a dyddiadau ac yn golygu y gallwch ddefnyddio miliynau o dudalennau o destun, cannoedd o filoedd o eiriau a degau o filoedd o fapiau a lluniau. Caiff ymchwilwyr glicio’r llygoden i agor trysorfa o dystiolaeth am bob pwnc, bron, yn hanes Prydain; o briodasau brenhinol, mudiadau diwygio seneddol, troseddwyr drwg-enwog, i fywydau pobl gyffredin yn Llundain.

Thursday, 2 June 2011

Adnoddau Diweddaraf ProQuest: Dydd Iau, Mehefin 9fed


Bydd Rebecca Price o ProQuest yn ymweld â Gwasanaethau Gwybodaeth ar fore Iau, Mehefin 9fed i gyflwyno tair sesiwn ddiweddaru ar blatfform newydd ProQuest ynghyd ag adnoddau ProQuest yr ydym yn tanysgrifio iddynt.