Monday, 20 May 2019

Literature Online: platfform newydd ar 1 Awst 2019


Mae Literature Online yn symud i blatfform newydd ar 1 Awst yn y lleoliad hwn: https://search.proquest.com/lion Y bydd pob llyfrnod a dolen yn cael eu cyfeirio’n awtomatig i’r Literature Online newydd.

Pwysig: os ydych chi wedi cadw cofnodion, chwiliadau ac ati yn Fy Archif, ni fydd y rhain yn cael eu trosglwyddo felly os oes arnoch eu hangen, mewngofnodwch i’w nôl nawr: 

Mae’r ddau blatfform yn cael eu rhedeg ar yr un pryd ar hyn o bryd, ond bydd yr hen un yn cael ei ddiffodd ar 1 Awst.

Cysylltwch ag acastaff@aber.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu arddangosiad.

Monday, 13 May 2019

Meddalwedd pen-desg EndNote X9: nawr am ddim i’w lawrlwytho i fyfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth

O ganlyniad i newidiadau yn y drwydded, os oes gan aelodau o staff a myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth gyfrifiadur Mac neu Windows, gallent erbyn hyn lawrlwytho'r feddalwedd rheoli cyfeirnodi EndNote yn rhad ac am ddim.
  • Mewngofnodwch i'r tudalen lawrlwytho meddalwedd: https://faqs.aber.ac.uk/907 
  • Dewiswch Windows neu Mac o'r ddewislen Systemau Gweithredu 
  • Ewch i EndNote X9 yn y ddewislen meddalwedd, cliciwch ar Lawrlwytho a dilynwch y cyfarwyddiadau 
Er gwybodaeth: gellir eisoes lawrlwytho EndNote i gyfrifiaduron y sefydliad drwy Ganolfan Meddalwedd y Brifysgol: https://faqs.aber.ac.uk/2614

Mwy o wybodaeth yma am sut y gall EndNote eich cynorthwyo â'ch gwaith ymchwil drwy gadw a fformatio'ch cyfeirnodau, ac am yr hyfforddiant a'r cyngor sydd ar gael yn Aber.

Cysylltwch â'r tîm Cyswllt Academaidd drwy ebostio i acastaff@aber.ac.uk neu ffonio 01970621896 os oes gennych unrhyw gwestiynau.