Thursday, 14 June 2012

Cwrdd â'ch Llyfrgellydd Gwasanaethau Academaidd

Eleni bydd cyfres o erthyglau yn ymddangos ar ein gwefan yn cyflwyno aelodau o dîm y Gwasanaethau Academaidd. Y tro hwn, mae'n y llyfrgellydd Addysg A Dysgu Gydol Oes,
ac
Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd.

Elgan Davies

Deuthum i weithio yn Llyfrgell y Brifysgol, Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, yn syth o’r ysgol fel Cynorthwyydd Llyfrgell yn y Llyfrgell Gyffredinol yn yr Hen Goleg, a oedd bryd hynny yn brif lyfrgell, ac roedd holl adrannau’r celfyddydau yn y dref. Arhosais am ddwy flynedd cyn gadael i ddilyn cwrs gradd yn y Gymraeg a Hanes Cymru a threulio blwyddyn wedyn yn dilyn cwrs Tystysgrif Graddedigion yng Ngholeg Llyfrgellwyr Cymru (Adran Astudiaethau Gwybodaeth nawr) a oedd yn sefydliad annibynnol ar y pryd.

Erbyn i mi ddychwelyd i’r brifysgol fel aelod o staff roedd y symud araf ‘i fyny’r rhiw’ wedi cyflymu ac roedd Llyfrgell Hugh Owen wedi agor fel prif lyfrgell y brifysgol. Ond rhoddodd argyfwng olew ac anghydfod gaeafau caled y saithdegau daw i hynny am rai blynyddoedd a gofynnwyd i mi ofalu am y Llyfrgell Gyffredinol, neu Ystafell Ddarllen i Israddedigion fel y’i gelwid ar y pryd, a oedd yn gwasanaethu’r adrannau dysgu hynny a oedd yn dal yn y dref ac yn aros i Floc y Celfyddydau 3 gael ei adeiladu – ond ni ddigwyddodd hynny.