Friday, 12 February 2010

Gwobrau Arloesi Marchnata


Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth wedi ennill categori Llyfrgelloedd Addysg Uwch yng Ngwobrau Arloesi Marchnata CyMAL 2009-10. Mae’r gwobrau hynny’n dathlu marchnata arloesol yn llyfrgelloedd Cymru. Roedden ni wedi cystadlu ar sail y diwrnod Ymarfer Academaidd Da a gynhaliwyd gennym yn Urdd y Myfyrwyr.

Digwyddiad ar y cyd ydoedd, gyda chydweithredu rhwng staff y Gwasanaethau Gwybodaeth ac yr Urdd y Myfyrwyr, Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr, y Gronfa Lenyddol Frenhinol, ac academyddion. Diolch i bawb a gymerodd ran am eu cymorth.