Wednesday, 13 March 2013

Cwrdd â'ch Llyfrgellydd Gwasanaethau Academaidd

Dyma gyfres o ddarnau yn cyflwyno aelodau o Dîm y Gwasanaethau Academaidd.

Amy Staniforth
Tanzania

Fy enw i yw Amy Staniforth a des i i faes llyfrgelloedd ac archifau drwy’r byd academaidd. Ar ôl gwneud gradd israddedig mewn Astudiaethau Americanaidd a Chanadaidd ym Mhrifysgol Birmingham – gyda blwyddyn ym Mhrifysgol California Santa Barbara (!) – ac MA mewn Llenyddiaeth a’r Amgylchedd ym Mhrifysgol Nevada, Reno (sef y lle cyntaf i gynnig y rhaglen MA) gwnes fy ngradd PhD mewn Astudiaethau Affricanaidd nôl ym Mirmingham. Mae testunau ac amgylcheddau o bob math bob amser wrth galon fy niddordebau – o lenyddiaeth dditectif wedi’i ysbrydoli’n lleol i arddangosfeydd mewn amgueddfeydd ac adroddiadau’r National Geographic ynghylch darganfod hynafiaid dynol yn nwyrain Affrica – ac rwyf wrth fy modd yn helpu pobl i weld y deunydd ffynhonnell sydd o’u cwmpas.