Wednesday, 11 March 2009

Cadw’n gyfoes gyda’ch pwnc

On’d yw hi’n braf pan fydd rhywbeth rydych am ei gael yn cael ei roi i chi, fel nad oes angen i chi fynd i chwilio amdano eich hun?

Os trosglwyddwn ni’r syniad yna i’r byd ymchwil, mae’n bosibl ymweld â phob gwefan unigol ar draws ystod eang o gylchgronau - a phori drwy’r copïau print yn y llyfrgell - dim ond er mwyn ceisio cadw’n gyfoes yn eich maes. Ond byddai hynny’n dasg undonog a fyddai’n llenwi’ch amser chi i gyd pe byddech chi am fonitro nifer o deitlau gwahanol.

Tuesday, 3 March 2009

Cyfle i ennill Tocyn Llyfr £40

Mae'n adeg llenwi mewn holiadur Gwasanaethau Gwybodaeth unwaith eto. Llynedd, fe ddywedoch wrthym eich bod eisiau cyfrifiaduron newydd yn yr ystafelloedd cyfrifiadurol, ac fe wnaethom hynny. Beth ydych am i ni wneud eleni?
Arolwg Defnyddwyr y Gwasanaethau Gwybodaeth
A ydym yn plesio?
Buaswn yn gwerthfawrogi eich barn os gwelwch yn dda
Dyddiad cau - Mawrth 31
http://www.inf.aber.ac.uk/cymraeg/user-survey.asp
Gwobr raffl - Enill tocyn llyfyr £40

Monday, 2 March 2009

Diwrnod y Llyfr 2009 – Beth sydd tu fewn dy glorie di…???

I ddathlu Diwrnod y Llyfr rydym yn gwahodd myfyrwyr a staff i alw heibio Llyfrgell Hugh Owen rhwng 10am a 3pm ar ddydd Iau, Mawrth 5ed i:

• Chwarae gyda’r Darllenyddion e-lyfr diweddaraf

• Ffeirio/Trwco llyfrau – Dewch â llyfr – ewch â llyfr