Friday, 22 January 2010

Cyfnewid Llyfrau


O ganlyniad i’w phoblogrwydd, bydd Llyfrgell Hugh Owen yn cynnal cyfnewidfa lyfrau barhaol ar Lawr D, ger y Ddesg Groeso. Y gwahoddiad i ddefnyddwyr y llyfrgell yw 'dewch â llyfr, ewch â llyfr'.

Mae’r gwasanaeth yn rhad ac am ddim. Mae gennym amrywiaeth eang o lyfrau sydd wedi eu rhoi neu eu cyfnewid gan ddefnyddwyr ac mae’r casgliad yn newid o hyd. Felly dewch â hen lyfr i’w gyfnewid.