Tuesday, 11 December 2012

Mwynhewch treialu deunydd academaidd ar-lein

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn trefnu treialon am ddim gyda chyhoeddwyr academaidd o bwys fel bo staff a myfyrwyr yn gallu cael mynediad dros dro i’w casgliadau o e-lyfrau, e-gyfnodolion a chronfeydd data ar-lein: http://www.aber.ac.uk/cy/is/elecinfo/trials/

Mae’r cyhoeddwyr hefyd yn gadael gwybod i ni pan ydynt yn caniatáu mynediad at ddibenion hyrwyddo i’r cynnwys ar-lein.

Oes yna unrhyw gynnwys ar-lein y carech ei dreialu?
Rhowch wybod i ni ar acastaff@aber.ac.uk
Cynigir mynediad ar draws y campws yn aml.

Os ydych wedi edrych ar gynnwys unrhyw gynnwys ar-lein rydym wedi ei gynnig yn ddiweddar, fe fyddem yn gwerthfawrogi eich adborth parthed gwerth y deunydd i’ch dysgu, addysgu a’ch ymchwil. Bydd yr adborth o gymorth i ni ystyried tanysgrifio neu brynu’r adnodd yn y dyfodol.