Wednesday, 22 August 2012

Arsylwad Torfol Arlein (Mass Observation Online): Hanes Cymdeithasol Prydain 1937-1972

Pwrcasiad pwysig gan Llyfrgell y Brifysgol


Ewch i Mass Observation Online: http://www.massobservation.amdigital.co.uk/
Gellir ei weld hefyd trwy gyfrwng Cronfeydd Data A-Z yn Primo. Oddi ar y campws gellir cael mynediad trwy gyfrwng Shibboleth (Mewngofnodwch i Primo) a’r VPN.
Mae Mass Observation Online yn awr ar gael i fyfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth yn dilyn prynu trwydded barhaol gan Llyfrgell y Brifysgol.
Fe wnaeth y prosiect ymchwil adnabyddus hwn gasglu data am agweddau cymdeithasol Prydeinwyr trwy gyfrwng holiaduron a gwblhawyd gan wirfoddolwyr, gan archwilwyr yn cofnodi ymddygiad a sgyrsiau mewn mannau a digwyddiadau cyhoeddus, a chan banel o ddyddiadurwyr.
I gychwyn archwilio gweler y cyfarwyddiadau yma.