Friday, 21 October 2011

Yn cael trafferth gyda’ch aseiniad academaidd cyntaf?

Dewch draw:

I gamu fewn, i gamu fyny a chamu i lwyddo!

  • Enillwch netbook Samsung!
  • Danteithion am ddim
  • Rhannwch eich syniadau da ar sut i fynd ati i astudio, ynghyd â’r sialensiau
12:30-15:30 dydd Mercher, Tachwedd 2ail yn Llyfrgell Hugh Owen

A dewch â’ch cwestiynau ar gyfer:
  • Daniel Butler, Cymrawd Ysgrifennu’r Brifysgol
  • John Morgan, Cymorth Myfyrwyr
  • Julie Keenan, Gyrfaeoedd
  • Robin Chapman, Adran y Gymraeg
  • Gwasanaethau Gwybodaeth
Unrhyw ymholiadau at: acastaff@aber.ac.uk

Thursday, 20 October 2011

Lansio cardiau post glan môr prin a chartwnau gwleidyddol ar-lein


"I have reason to believe your wife's jelly is famous all over Wales."

Mae cardiau post glan môr prin, a ystyriwyd yn rhy anfoesgar i’w cyhoeddi ar un adeg, ymhlith 35,000 o luniau sy’n cael eu lansio ar-lein er budd addysg ac ymchwil. Mae’r lluniau wedi cael eu digideiddio a’u catalogio gan Archif Cartwnau Prydain ym Mhrifysgol Caint.

Wednesday, 12 October 2011

Cwrdd â'ch Llyfrgellydd Gwasanaethau Academaidd #1

Y tymor hwn bydd cyfres o erthyglau yn ymddangos ar ein gwefan yn cyflwyno aelodau o dîm y Gwasanaethau Academaidd. Dyma ni’n dechrau gyda Rheolwr y Gwasanaethau Academaidd a Llyfrgellydd y Gyfraith. Draw atat ti Lilian...
Lillian Stevenson
Rwyf wedi bod yn gweithio yn y Gwasanaethau Gwybodaeth a Llyfrgell Prifysgol Aberystwyth ers sawl blwyddyn, ac fel sawl un arall fe astudiais yn Aber hefyd.