Tuesday, 30 June 2015

Mynediad am ddim i dros 170 miliwn o gofnodion cwmnïau


Mae’r data wedi bod o’r gael o’r blaen i’r cyhoedd, ond am bris. Yr wythnos hon mae’r fersiwn Beta wedi cael ei rhyddhau sy’n eich galluogi i chwilio a gweld y 170 miliwn o gofnodion sydd ar gael yn rhad ac am ddim. Mae’r data’n cynnwys cyfrifon ariannol, ffeiliau cwmnïau, manylion am hen gyfarwyddwyr a chyfarwyddwyr presennol. 

https://beta.companieshouse.gov.uk/

Wednesday, 24 June 2015

2015 Aber LibTeachMeet. Darganfod amser ar gyfer y gorffennol: Casgliadau Arbenning yn Oes y Rhyngrwyd.Roedd cyfarfod AberLibTeachMeet a gynhaliwyd yn Llyfrgell Hugh Owen ar Fehefin 3ydd yn llwyddiant mawr. Am fanylion llawn o’r digwyddiad, ewch i: https://libteachmeetaber.wordpress.com/2015/06/10/roedd-gennym-amser-ar-gyfer-y-gorffennol/
 
 
 
 

Monday, 1 June 2015

Dydd Mawrth, Mehefin 30ain – dyddiad cau Rhestrau Darllen Aspire Semester 1

Ychwanegwch eich Rhestrau Darllen i Aspire ar gyfer modiwlau sy’n cael eu dysgu yn Semester 1 (neu sy’n cael eu dysgu dros y ddau semester) erbyn Mehefin 30ain er mwyn sicrhau bod yna amser digonol i brynu llyfrau a digideiddio deunydd ar gyfer Blackboard ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd.

Os gwelwch yn dda cysylltwch â’ch llyfrgellydd pwnc neu’r tîm Gwasanaethau Academaidd acastaff@aber.ac.uk 01970621896 os ydych am gymorth wyneb yn wyneb i gychwyn ychwanegu eich Rhestrau i Aspire.

Gellir dod o hyd i ddeunyddiau hyfforddiant ar eich cyflymder eich hun yma (taflenni cymorth, fideos, cyflwyniad a Chwestiynau Cyffredin).

Os ydych eisoes wedi ychwanegu eich Rhestrau, defnyddiwch y rhestr wirio yma i’w diweddaru mewn pryd ar gyfer caffael adnoddau dysgu a Llyfrgell.