Tuesday, 30 September 2014

ARMS: cyfeiriadol yn unig o ddydd Llun 13eg Hydref 2014

Bydd gwasanaeth rhestr ddarllen ARMS yn newid i fod yn gyfeiriadol yn unig ar ddydd Llun 13eg Hydref - ychydig yn gynharach na hysbysebwyd ynghynt.
Gellir ychwanegu rhestrau darllen ar gyfer Semester Dau ac ymhellach i Rhestrau Darllen Aspire.

Os ydych am ddiwygio rhestr ddarllen Semester Un, gallwch gadw eich rhestr mewn fformat ffeil testun neu daenlen Excel.

  • Ffeil testun: agorwch eich rhestr yn ARMS a cliciwch Print List ar y llaw chwith. Yn eich porwr, dewiswch Save As neu Save Page a dewiswch ffeil math .txt
  • Taenlen Excel: agorwch eich rhestr yn ARMS a copïwch yr URL. Mewn taenlen Excel newydd, cliciwch Data ac yna From Web a gludiwch yr URL i mewn i’r maes Cyfeiriad. Rholiwch i lawr a cliciwch ar y saeth melyn wrth bob maes yr hoffech ei gadw, yna cliciwch Import
Bydd hyfforddiant ar gael i staff academaidd a gweinyddol yn llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry yn ystod mis Hydref a mis Tachwedd, neu gellir trefnu hyfforddiant mewn lleoliad ac ar amser sy’n gyfleus i chi.

Mae croeso i chi gysylltu â’r llyfrgellwyr pwnc os oes gennych unrhyw gwestiynnau: acastaff@aber.ac.uk