Thursday, 14 April 2011

Mae 'Croeso i’ch Llyfrgell 2010' yn ennill gwobr


Ar gyfer Medi 2010 aeth y Gwasanaeth Gwybodaeth ati i ailgynllunio trefniadau’r llyfrgell i ymsefydlu israddedigion. Roeddem am sicrhau bod ymweliad cyntaf y myfyrwyr â’r llyfrgell yn addysgiadol, ond hefyd yn ddifyr ac yn bleserus, felly aethom ati i ailystyried pob elfen o’r broses ymsefydlu: lleoliad, cynnwys, marchnata, amserlenni, technolegau, hyd yn oed y seddi: - sef y rheswm am y bagiau ffa enwog! O ganlyniad dyfarnwyd ‘cymeradwyaeth Uchel’ i’r llyfrgell yng Ngwobrau Arloesedd Marchnata Cymru (categori Addysg Uwch) am ein sesiynau 'Croeso i’ch Llyfrgell 2010', a gynhaliwyd ar 27 - 30 Medi, rhwng 10 y bore a 5 y prynhawn bob dydd.