Thursday, 28 May 2009

E-lyfrau yn y Gwasanaethau Gwybodaeth


 
Rydym yn byw mewn oes lle ystyrir bod amser yn beth prin. Rydym ni oll angen gwybodaeth; yn ddelfrydol, hoffem ei chael ar yr union adeg y mae ei hangen arnom. Os yw hi’n 3 o’r gloch y bore a chithau’n ceisio gorffen darn o waith ymchwil, ond rydych eisiau gwirio dyfyniad neu gyfeiriad, nid ydych eisiau aros nes bod y llyfrgell yn agor er mwyn gwneud hynny.

Thursday, 7 May 2009

Datganoli a'r Cyrff Deddfwriaethol Newydd yn y DU


 
Mae'r llyfryddiaeth ar Ddatganoli a’r Cyrff Deddfwriaethol Newydd yn y DU yn arf defnyddiol i ymchwilwyr ac eraill sydd â diddordeb ym mhroses ddatganoli a sut mae’r cyrff deddfwriaethol newydd yn gweithio.