Tuesday, 4 June 2013

Cyfarfod Ymchwil ar y cyd rhwng y Sefydliad Astudiaethau Cyfreithiol Uwch a Phrifysgol Bangor


Adborth gan fyfyrwyr.

Mae’r myfyrwyr yn dal i sôn amdano ac yn dweud cymaint wnaethon nhw fwynhau eu hymweliad a’r croeso gawson nhw. Unwaith eto, diolch [i Lillian Stevenson Rheolwr Gwasanaethau Academaidd/llyfrgellydd y Gyfraith] am drefnu’r digwyddiad.”