Wednesday, 30 May 2012

Manylion diweddaraf Adnoddau’r Gyfraith a Throseddeg

 
Canolfan Astudiaethau Trosedd a Chyfiawnder
Rhowch eich enw i lawr i dderbyn e-fwletinau a llawer mwy.

Casetrack
Cronfeydd-data chwiliadwy o drawsysgrifiadau achosion ar gael i ni yn ddi-dâl i ddibenion academaidd yn unig. Gellir cael mynediad awtomatig ar y campws and bydd angen mewngofnod a chyfrinair ar wahân oddi ar y campws (anfonwch ebost at lis@aber.ac.uk i gael y cyfrinair a’r enw defnyddiwr, gan roi eich enw llawn, eich mewngofnod PA, a chyfeirnod modiwl eich cwrs).

Friday, 18 May 2012

Adnoddau ar Gyfer Cyrsiau: LION (Literature Online)

Mae Literature Online neu LION fel y caiff ei restru yn Cronfeydd Data A-Z ar Primo yn adnodd ardderchog i fyfyrwyr Saesneg. Gwnewch yn siŵr eich bod yn Mewngofnodi i Primo http://primo.aber.ac.uk ac yn mynd i Cronfeydd Data A-Z i ddod o hyd i LION. Gallwch ddewis Saesneg fel y categori i ddangos yr holl Gronfeydd Data Saesneg neu gallwch chwilio o dan Enw. 

Wednesday, 2 May 2012

Lansio gwefan newydd o fapiau o’r gorffennol


Mae’r casgliad unigol ehangaf o fapiau hanesyddol o bob cwr o’r byd bellach ar gael ar-lein.


Bydd y safle, a gaiff ei disgrifio gan ei chrewyr fel "tebyg i Google ar gyfer hen fapiau", yn gadwrfa ganolog i gasgliad eang o fapiau a gedwir gan sefydliadau ledled y byd. Dyma’r tro cyntaf y mae mynediad i gasgliad mor eang wedi bod ar gael ar-lein, sy’n ei gwneud yn hawdd darganfod a chymharu mapiau dros amser mewn ffordd hynod o weledol heb orfod cael gwybodaeth arbenigol. Mae’r gwasanaeth, a gyflwynir gan Brifysgol Portsmouth, yn lansio gyda thros 60,000 o fapiau, a bydd y rhif hwn yn dyblu erbyn diwedd y flwyddyn.


Ewch i Old Maps Online i chwilio am fapiau yn ôl lleoliad, dyddiad neu gasgliad. Ceir hyd i safleoedd cynnwys JISC eraill.