Monday, 17 August 2015

Box of Broadcasts – Ar gael nawr!

Mae buddsoddiad parhaus Prifysgol Aberystwyth mewn adnoddau llyfrgell yn parhau gyda’r adnodd ardderchog ‘Box of Broadcasts’ (neu “BoB"!). Mae’r system hon yn hawdd i’w defnyddio ac mae’n galluogi staff a myfyrwyr i recordio a gwylio’r rhaglenni y maent wedi’u colli (ar, neu oddi ar y campws), trefnu recordiadau ymlaen llaw, golygu rhaglenni yn glipiau, creu rhestrau chwarae, mewnosod clipiau i Amgylcheddau Dysgu Rhithwir, rhannu clipiau ag eraill, [a] chwilio archif o ddeunydd sy’n tyfu o hyd”. Ar hyn o bryd mae’r archif yn cynnwys dros filiwn o raglenni ac mae’r safle’n darparu mynediad i dros 60 sianel radio a theledu.

Mae’r gwelliannau diweddaraf a restrir ar y safle yn cynnwys:
• ychwanegu holl raglenni teledu a radio’r BBC o 2007 ymlaen (dros 800,000 o raglenni)
• dros 10 o sianeli ieithoedd tramor, gan gynnwys Ffrangeg, Almaeneg ac Eidaleg
• byffer recordio 30 diwrnod estynedig - mwy o amser i recordio’r rhaglenni rydych yn eu colli
• gwefan wedi’i ailwampio, sy’n haws i’w defnyddio
• Cydnaws ag Apple iOS - gwyliwch ‘BoB’ ar declynnau llaw
• trawsgrifiadau chwiliadwy
• dolenni i gyfryngau cymdeithasol – rhannwch yr hyn rydych yn ei wylio ar-lein
• adnodd i greu cyfeiriadau un-clic, i’ch galluogi i gyfeirio at raglennu yn eich gwaith

Mae yna hefyd ffrwd Trydar: @bufc_bob lle ceir diweddariadau am y safle a negeseuon trydar gan ddefnyddwyr sydd wedi dod o hyd i ddeunyddiau diddorol yn archif BoB.
Cliciwch ar ‘Box of Broadcasts’ i fynd i’r safle, mewngofnodwch gan ddefnyddio’ch manylion Aber, a mwynhewch  fynediad dihafal i lu o ddarllediadau teledu a radio.

No comments: