Monday, 28 November 2011

Adnoddau ar gyfer Cyrsiau: Primo (Rhan 2)


Yn fy mlog diwethaf cyfeiriais at hanfodion Primo, catalog llyfrgell y Brifysgol. Gobeithio bod hynny wedi rhoi digon o wybodaeth i chi ar sut i chwilio am lyfr a dod o hyd iddo yn y llyfrgell. Gadewch i ni nawr edrych ar agweddau uwch a phersonol sydd ar gael yn Primo, a sut gall y rheini eich cynorthwyo i reoli eich gwaith yn y llyfrgell yn fwy effeithiol.

Y peth cyntaf i’w wneud yw Mewngofnodi eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair Aber. Mae hyn yn arbennig o bwysig gan mai dim ond ar ôl gwneud hynny y gallwch ddefnyddio’r agweddau pellach hyn.

Wednesday, 16 November 2011

Sesiynau croesawu Llyfrgell Genedlaethol Cymru


Mae trigolion Aberystwyth yn ffodus iawn i gael Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar garreg eu drws. Mae gan y Llyfrgell Genedlaethol gasgliad anhygoel o adnoddau ac ar hyn o bryd mae’n cynnig sesiynau croesawu dyddiol sy’n ceisio cyflwyno’r llyfrgell a’i hadnoddau i unrhyw ddarllenwyr newydd (ynghyd â sesiynau am bynciau eraill, yn rhad ac am ddim). Gallwch gofrestru am y sesiynau ar-lein a cheir gwybodaeth am sut i gael tocyn darllen yma.

Wednesday, 9 November 2011

Gwasanaethau Gwybodaeth: dweud eich barn am y gwasanaeth argraffu/copïo/sganio


Yn ystod yr wythnos sy’n cychwyn Tachwedd 07 2011 bydd cyfle gennych i ddweud eich barn ar sut y gallwn wella ein gwasanaeth argraffu/copïo/sganio. Os dymunwch gallwch gymryd rhan mewn raffl i ennill tocyn Amazon gwerth £30. Ewch i http://www.survey.bris.ac.uk/aber/awgrymiadau11