Monday, 29 November 2010

Arddangosfa darllenwyr e-lyfrau


Mae gan Gwasanaethau Gwybodaeth nifer o ddarllenwyr e-lyfrau yn y stoc benthyg ac fe ellir eu benthyca (am ddim!) am 14 diwrnod ar y tro. Fel arbrawf rydyn ni'n rhoi un ohonynt ar gyfer defnydd agored yng Nghasgliad Ffuglen Gyfoes Llyfrgell Hugh Owen - ar y chwith wrth i chi ddod i mewn i’r llyfrgell.

Mae wedi'i lwytho â dewis eang o nofelau, dramâu, cerddi a straeon byrion i chi bori trwyddynt yn eich amser eich hun.

Os yw'r e-ddarllenwr yn apelio atoch a'ch bod yn awyddus i fenthyca un, cysylltwch ag aelod o staff yn y ddesg Cyfryngau a Gwerthiannau ar Lawr D i gael manylion.