Thursday, 29 October 2009

Fideos newydd yn dangos sut mae ymchwilwyr yn defnyddio uwch dechnoleg

Mae fideos yn dangos sut mae JISC yn helpu ymchwilwyr i wneud eu gwaith yn gyflymach, yn well ac yn amgenach drwy rhithfeydd ymchwil newydd gael eu rhyddhau ar YouTube.

Mae'r fideos yn dangos prosiectau o raglen rhithfeydd ymchwil yr JISC, sy'n ceisio dod o hyd i ffyrdd o gysylltu pobl â'i gilydd a chyflymu prosesau ymchwil ar draws disgyblaethau. Maent yn cynnwys seryddiaeth, ffiseg, electroneg, cemeg ac astudio dogfennau hynafol.

Friday, 2 October 2009

Mynediad electronig ar gyfer cyfnodolion

Yn ystod yr haf we wnaeth y Llyfrgell dynnu sylw adrannau academaidd (ynghyd â gofyn am adborth) at y ffaith ein bod, o fis Ionawr 2010 ymlaen, yn bwriadu symud i fynediad electronig ar gyfer cyfnodolion Gwasg Prifysgol Rhydychen, Springer, Gwasg Prifysgol Caergrawnt ac Elsevier. Mae hyn yn awr wedi digwydd. Os gwelwch yn dda gweler y rhestrau o deitlau cyfnodolion sydd wedi eu trosi i fynediad electronig yn unig.