Wednesday, 26 September 2012

Adnoddau ar Gyfer Cyrsiau: Cof a’r Cyfryngau yng NghymruMae Prifysgol Aberystwyth ynghyd â Culturenet Cymru a’r BBC wedi cynhyrchu gwefan sydd wedi ei neilltuo i arddangos effeithiau hanesyddol y cyfryngau yng Nghymru.

Mae’r Cof a’r Cyfryngau yng Nghymru, a restrir  yng Nghronfeydd Data A-Z yn Primo yn adnodd defnyddiol yn enwedig ar gyfer myfyrwyr Cymraeg a Hanes Cymru. Mae’r wefan yn darparu cronfa ddata sy’n cofnodi  digwyddiadau gwleidyddol a diwylliannol allweddol ym maes y cyfryngau yng Nghymru, gan ganolbwyntio’n arbennig ar atgofion personol pobl o wahanol rannau o Gymru. 

Thursday, 6 September 2012

Cwrdd â'ch Llyfrgellydd Gwasanaethau Academaidd #8

Eleni bydd cyfres o erthyglau yn ymddangos ar ein gwefan yn cyflwyno aelodau o dîm y Gwasanaethau Academaidd. Y tro hwn, mae'n y llyfrgellydd Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig; Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear; a Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff.

Steve Smith
Arweinydd Cyfadran dros Wyddoniaeth a Chydlynydd Cymorth Ymchwil Llyfrgell

Fy enw yw Steve Smith.  Ymunais â Gwasanaethau Gwybodaeth y Brifysgol ym mis Ebrill 2008 yn dilyn uniad y brifysgol â’r Sefydliad Ymchwil Glaswelltir ac Amgylcheddol (IGER), ar ôl gweithio fel Llyfrgellydd IGER ar gampws Gogerddan ers mis Awst 2000. Erbyn hyn mae gennyf gyfrifoldeb cyffredinol dros gydlynu cymorth GG i’r gwyddorau o fewn Grŵp Gwasanaethau Academaidd GG, gan gysylltu’n uniongyrchol ag IBERS, IGES a Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff. Yn ogystal, rwy’n cydlynu cefnogaeth i uwchraddedigion a staff ymchwil ar draws holl adrannau’r Brifysgol. Yn dilyn cyfnod fel Llyfrgellydd Safle yn Llyfrgell Thomas Parry ar Gampws Llanbadarn o fis Awst 2010 ymlaen, byddaf yn gweithio yn Llyfrgell Hugh Owen o fis Awst 2012 ymlaen.

Wednesday, 5 September 2012

Cwrdd â'ch Llyfrgellydd Gwasanaethau Academaidd

Eleni bydd cyfres o erthyglau yn ymddangos ar ein gwefan yn cyflwyno aelodau o dîm y Gwasanaethau Academaidd. 

Kieran Smith

Helo, fi yw Kieran, yr unig fyfyriwr gradd o dan hyfforddiant yn y Gwasanaethau Gwybodaeth yn ystod y flwyddyn academaidd 2012-13, ac yn dilyn ôl troed Adam a Patrick.Yn ystod haf 2011, fe wnes i raddio o Brifysgol Aberystwyth gyda gradd mewn Llenyddiaeth Saesneg. Cyn hyn, roeddwn yn gweithio yn y Brifysgol fel cymerwr nodiadau, a hefyd wedi gweithio mewn llyfrgell gyhoeddus am rhai blynyddoedd.

Penderfynais wneud cais am swydd myfyriwr gradd o dan hyfforddiant er mwyn ennill profiad gwerthfawr. Mae fy rôl yma yn amrywiol iawn – rwy’n gweithio mewn pedwar tîm gan gynnwys Gwasanaethau Academaidd. Fel person o dan hyfforddiant rwy’n dysgu sut mae Gwasanaethau Academaidd yn gweithio ochr yn ochr â’r timoedd eraill er mwyn cynnig gwasanaeth llyfrgell a chyfrifiadurol effeithiol.