Wednesday, 16 January 2013

Llên-ladrad yn erbyn Arfer Academaidd Da


A oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â beth yw llên-ladrad? A hoffech gael gwybod mwy am arferion academaidd da wrth wneud nodiadau a chyfeirnodau? Mae’r adnodd addysgu hwn yn trafod y testunau hyn a gallwch ei ddefnyddio ar eich cyflymder eich hun. Cyfeiriwch ato ar bob cyfrif, pryd bynnag yr hoffech wneud hynny.

Os oes gennych unrhyw sylwadau ebostiwch kkd@aber.ac.uk os gwelwch yn dda.

Wednesday, 9 January 2013

Adnoddau ar gyfer Cyrsiau: Bomb Sight
Mae Bomb Sight yn wefan sy’n trawsnewid cofnodion a oedd ond ar gael yn flaenorol yn yr Archifau Cenedlaethol  mewn i  fformat rhyngweithiol sy’n ehangu mynediad i’r wybodaeth hanesyddol  bwysig hon yn sylweddol. Yn flaenorol roedd y mapiau cyfrifiad hyn o fomiau a syrthiodd rhwng 7/10/1940 a 6/6/1941 ond ar gael yn Ystafell Ddarllen yr Archifau Cenedlaethol.

Mae’r wefan yn cyflwyno map sy’n nodi lleoliadau bomiau penodol, ac yn rhoi gwybodaeth am y math o fom a’r lleoliad lle disgynnodd.


 Mae Bomb Sight gan Brifysgol Portsmouth wedi ei drwyddedu o dan  
 Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 3.0 Unported License.