Wednesday, 11 November 2009

Mabwysiadwch Arferion Academaidd Da


"Mabwysiadwch Arferion Academaidd Da i wneud y gorau o'ch astudiaethau"
  • Mae sgiliau astudio da yn arwain at farciau gwell ac yn golygu eich bod yn fwy trefnus ac ymlaciedig.
  • Mae cyfeirnodi da a darllen yn eang yn gymorth er mwyn osgoi llên-ladrad.
  • Mae defnyddio ffynonellau gwybodaeth o safon uchel yn gwella ansawdd eich gwaith.