Monday, 17 August 2015

Hyfforddiant Aspire – Ar gael nawr.Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth newydd gyhoeddi canllaw cynhwysfawr ar greu a chyhoeddi rhestrau darllen yn Aspire.
Bydd y canllaw yn egluro popeth sydd angen i chi wybod cyn creu rhestr; creu proffil personol; llunio rhestr ddarllen ar gyfer modiwl; ychwanegu offeryn nodau tudalen Aspire i’ch porwr, a’i ddefnyddio i greu nodau tudalen ar gyfer eich adnoddau, ac ychwanegu’r adnoddau hynny i’ch rhestr cyn mynd ymlaen i’w chyhoeddi. Gallwch ddod o hyd i’r canllaw yma, a gallwch naill ai ei ddarllen ar y wefan neu ei lawrlwytho.

No comments: