Monday, 6 July 2015

Adnewyddu eich rhestrau darllen presennol ar Aspire ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd

Ers y Copi o’r Rhestr Ddarllen ar 23 Mehefin gallwch weld eich rhestrau darllen presennol ar gyfer y flwyddyn academaidd sydd i ddod (2015-2016) a rhestrau'r llynedd (2014-2015) pan fyddwch yn clicio ar Fy Rhestrau yn Aspire.
Bydd staff y llyfrgell yn dechrau prynu llyfrau a chaffael adnoddau eraill ar gyfer eich rhestr ddarllen.

Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i chi am ychwanegu eich rhestrau darllen ar gyfer modiwlau hir a thenau a Semester 1 i Aspire mewn da bryd cyn dechrau’r flwyddyn academaidd newydd.

Os oes gennych chi ragor o gwestiynau neu os hoffech gael hyfforddiant neu wybodaeth am ddefnyddio Aspire e-bostiwch ni ar acastaff@aber.ac.uk neu ffoniwch 1896.

Cysylltwch eich rhestrau Aspire ar gyfer modiwlau newydd â’r hierarchaeth, a chyhoeddwch!

Mae gennym bellach godau modiwl newydd ar gael i chi yn Aspire i gysylltu eich rhestrau darllen â’r hierarchaeth.
Bydd staff y llyfrgell yn dechrau prynu llyfrau a chaffael adnoddau eraill ar gyfer eich rhestr ddarllen.

Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i chi am ychwanegu eich rhestrau darllen ar gyfer modiwlau hir a thenau a Semester 1 i Aspire mewn da bryd cyn dechrau’r flwyddyn academaidd newydd.
 
Os oes gennych chi ragor o gwestiynau neu os hoffech gael hyfforddiant neu wybodaeth am ddefnyddio Aspire e-bostiwch ni ar acastaff@aber.ac.uk neu ffoniwch 1896.