Tuesday, 14 August 2018

Prifysgol Aberystwyth yn dod yn ail yng nghategori Rhagoriaeth mewn Marchnata ac Ymgysylltu Academyddion yn Talis Insight Europe 2018

Mae’n bleser gennym rannu’r newyddion bod Prifysgol Aberystwyth wedi dod yn ail yn y categori Rhagoriaeth mewn Marchnata ac Ymgysylltu Academyddion a ddyfarnwyd gan Talis yn eu cynhadledd flynyddol ym mis Mai, ar ôl llwyddo i gael rhestrau cyhoeddedig ar gyfer 100% o’r modiwlau israddedig a addysgwyd yn 2017-18. Cynhaliwyd Talis Insight Europe 2018 yn Theatr Repertory Birmingham a chynhaliwyd y seremoni wobrwyo drws nesaf yn Library of Birmingham.

Cafodd y wobr ei chasglu gan Joy Cadwallader o’r tîm Ymgysylltu Academaidd, Llyfrgell Hugh Owen. Hoffem ddiolch i’n holl bartneriaid yn yr adrannau academaidd a’r gwasanaethau proffesiynol ym Mhrifysgol Aberystwyth am ymwneud â Aspire Reading Lists.