Friday, 26 January 2018

Cyflwyno Adnodd Hidlo Mynediad Agored yn Web of Science

Yn y diweddariad newydd i ryngwyneb Web of Science, sydd ar gael drwy dab Adnoddau Primo (http://primo.aber.ac.uk) neu’n uniongyrchol ar http://wok.mimas.ac.uk, cyflwynwyd adnodd i hidlo canlyniadau eich chwiliad i ddangos yr eitemau hynny sydd ar gael drwy Fynediad Agored yn unig. Gan ddefnyddio meddalwedd a ddatblygwyd gan ImpactStory, darperir dolenni i fersiynau terfynol neu fersiynau sydd wedi cael eu hadolygu gan gymheiriaid o bapurau Mynediad Agored, a gyhoeddwyd naill ai drwy’r llwybr Mynediad Agored Aur (sydd fel rheol yn cynnwys talu Costau Prosesu Erthygl i sicrhau argaeledd di-oed) neu’r llwybr Mynediad Agored Gwyrdd (a gyflawnir trwy adneuo ôl-brint yr awdur mewn cadwrfa sefydliadol).

Yn y rhestr gyntaf o ganlyniadau a geir yn Web of Science, bydd hi’n hawdd adnabod yr holl gofnodion Mynediad Agored oherwydd y defnyddir logo Mynediad Agored.
Mae gan Bapur Gwyn diweddaraf Web of Science ar Fynediad Agored a’u poster Mynediad Agored newydd fanylion llawn am yr adnodd newydd hwn.

Steve Smith
Grŵp Ymgysylltu Academaidd