Tuesday, 24 February 2009

Adnoddau ar-lein newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth: Casgliad Burney a’r Casgliad Cyfnodolion Prydeinig I a II

Daeth Casgliad Burney i feddiant y Llyfrgell Brydeinig flwyddyn wedi marwolaeth y Parch Charles Burney (1757-1817), ysgolhaig clasurol ac ysgolfeistr. Digideiddiwyd y casgliad yn 2007 o ganlyniad i gydweithrediad rhwng y Llyfrgell Brydeinig, Gale/Cengage a’r Sefydliad Gwyddonol Cenedlaethol. Mae’r casgliad ar-lein yn cynnwys 1,270 o deitlau, yn bennaf papurau seneddol, papurau newydd Llundeinig, cyfnodolion, papurau rhanbarthol Lloegr a phapurau newydd o’r Iwerddon, yr Alban a’r Unol Daleithiau.

Wednesday, 18 February 2009

Cyrsiau Sgiliau Newydd dros awr ginio

Cyrsiau sgiliau byr yn Llyfrgell Hugh Owen, 13:10-14:00 bob dydd Mercher, fel a ganlyn:
  • Dewch o hyd i bopeth ar eich rhestr ddarllen (Chwefror 18fed)
  • Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf yn eich pwnc astudio (Chwefror 25ain)
  • Gwerthuso gwybodaeth arlein ar gyfer eich gwaith academaidd (Mawrth 4ydd)
  • Defnyddio meddalwedd i greu llyfryddiaethau hawdd (Mawrth 11eg)
  • Word ar gyfer ysgrifennu traethodau (Mawrth 18fed)
Disgrifiadau o’r cyrsiau ac archebu lle ar lein.