Thursday, 29 September 2011

Adnoddau ar gyfer Cyrsiau: Primo (Rhan 1)


O’r holl adnoddau mae’r Brifysgol yn tanysgrifio iddynt, mae’n sicr y byddwch yn defnyddio Primo o’r cychwyn cyntaf.

Fel catalog y llyfrgell, mae Primo yn rhoi manylion am yr holl eitemau a gedwir yn llyfrgelloedd y Brifysgol, ynghyd ag ystod helaeth o gronfeydd data i gynnig help llaw gyda’ch ymchwil. Mae hefyd yn gweithredu fel porth i’ch cyfrif llyfrgell, gan eich galluogi i weld ac adnewyddu benthyciadau, talu eich dirwyon a gwneud ceisidau am lyfrau o’n Storfa Allanol.

Friday, 16 September 2011

Dod o hyd i lyfr yn y llyfrgell

Dyma'r ein fideo newydd sydd yn mynd a chi gam wrth gam drwy'r broses.

Thursday, 8 September 2011

Ffynonellau ar gyfer Cyrsiau: Papurau Seneddol Tŷ’r Cyffredin


Os ydych yn astudio Gwleidyddiaeth, y Gyfraith, Hanes neu ond â diddordeb ym mhrosesau mewnol Tŷ’r Cyffredin, fe gewch wledd o wybodaeth ar gyfer eich ymchwil ar gronfa ddata Papurau Seneddol Tŷ’r Cyffredin (House of Commons Parliamentary Papers – HCPP)

Mae HCPP, sy’n rhad ac am ddim i staff a myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, yn cynnig cronfa ddata gynhwysfawr o Bapurau Seneddol, sy’n deillio o 1688 i fyny hyd at 2004. Fe gewch ddogfennau sydd wedi llunio’r modd y llywodraethir Prydain, gan gynnwys mesurau a drafodwyd yn Nhŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi cyn iddynt ddod yn Ddeddfau Seneddol.