Monday, 8 August 2011

Ffynonellau ar gyfer Cyrsiau: Tu hwnt i Google Maps ... EDINA Digimap Collections

Gan Rosie Atherton (Cyn Fyfyriwr Graddedig Dan Hyfforddiant yn y Gwasanaethau Gwybodaeth)

Fel un sy’n cyfaddef ei bod wrth ei bodd â Google Maps, byddwn yn argymell treulio awr neu ddwy yn pori drwy fyd hynod ddiddorol EDINA Digimap Collections.

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi tanysgrifio i ddefnyddio EDINA Digimap Collections, ac mae hyn yn galluogi holl fyfyrwyr a staff Aberystwyth i gofrestru i ddefnyddio’r adnodd Digimap … yn rhad ac am ddim! Fel defnyddiwr cofrestredig, bydd modd i chi ddefnyddio Historic Digimap, Geology Digimap yn ogystal â chasgliad yr Arolwg Ordnans.