Monday, 11 April 2016

31 Mai : dyluniad newydd i Primo a newid llwybrau i adnoddau gwybodaeth electronig


Ar ôl ymgynghori â grwpiau ffocws myfyrwyr, penderfynwyd  i ailgynllunio Primo i’w wneud yn dudalen lanach, sy’n haws i’w ddefnyddio drwy ffonau symudol, gyda dolenni i’r prif ffynonellau a ffurflenni cais wedi’u gosod gyda’i gilydd ar faner felen y dudalen, yn ogystal â chymorth a chyngor hwylus a gwybodaeth am gyrsiau hyfforddi.

Bydd chwiliadau casgliadau Aber yn chwilio drwy gasgliadau holl lyfrgelloedd y Brifysgol, a fydd yn eich galluogi i fanteisio ar adnoddau na fyddech yn ymwybodol ohonynt fel arall o bosib. Fel arfer, bydd modd i chi fireinio eich canlyniadau yn ôl lleoliad ar ôl y chwiliad cychwynnol.

Newid y llwybrau at adnoddau gwybodaeth electronig

Bydd y ddolen Cronfeydd Data A-Z yn cael ei disodli gan y ddolen E-adnoddau A-Z, sef rhestr o adnoddau gwybodaeth electronig yn nhrefn yr wyddor.
Mae’r ddolen i’w chael ar y faner felen, ar bwys E-journals@aber lle y gallwch chwilio a phori drwy ddaliadau cyfnodolion electronig Prifysgol Aberystwyth.
D.S. ni fydd yr holl dudalennau gwe sydd ar gael drwy Cronfeydd data A-Z yn cael eu cynnwys yn E-Adnoddau A-Z.

Bydd adnoddau gwybodaeth electronig ar gyfer pynciau penodol hefyd yn cael eu hyrwyddo drwy’r tudalennau Gwybodaeth pwnc.

Ni fydd y chwiliad “Cronfeydd data dethol” yn Cronfeydd data A-Z ar gael o hyn ymlaen. Serch hynny, mae’r chwiliad Erthyglau a mwy yn dychwelyd canlyniadau o filoedd lawer o adnoddau gwybodaeth electronig y gallwch eu storio ar eich E-silff.

Os oes gennych un neu fwy o setiau o gronfeydd data wedi’u storio yn Cronfeydd data A-Z, a’ch bod eisiau gwneud cofnod ohonynt cyn i’r ddolen Cronfeydd Data A-Z gael ei disodli, cofiwch sicrhau eich bod yn gwneud hynny cyn 31 Mai.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r newidiadau hyn, cysylltwch â’ch llyfrgellydd pwnc neu acastaff@aber.ac.uk 01970 621896.