Friday, 13 April 2012

Adnoddau ar gyfer Cyrsiau: EDINA Agcensus

Os ydych yn astudio Amaethyddiaeth yma yn Aberystwyth, mae’n bosibl y bydd EDINA agcensus yn ddefnyddiol i chi. Mae Agcensus yn cynnig mynediad ar-lein i ddata sy’n deillio o UK Agricultural Censuses. Ceir yma gyfoeth o wybodaeth sy’n ymestyn yn ôl i 1969, ac yn ddiweddar ychwanegwyd ato ystadegau o Gyfrifiadau 2010.


Cynhelir y Cyfrifiad Amaethyddol yn flynyddol ym mis Mehefin gan adrannau’r llywodraeth sy’n ymwneud ag Amaethyddiaeth a Materion Gwledig yn yr Alban, Lloegr a Chymru (h.y. SEERADDEFRA ac Adran yr Amgylchedd a Chefn Gwlad, Llywodraeth Cymru). Mae pob ffermwr yn nodi ar holiadur post y gwaith amaethyddol a wneir ar ei dir. Yna mae’r adrannau llywodraeth perthnasol yn casglu’r 150 eitemau o wybodaeth ac yn cyhoeddi’r wybodaeth sy’n ymwneud â daliadau ffermydd yn y Deyrnas Gyfunol.