Wednesday, 16 December 2009

Treial rhad ac am ddim o wasanaeth argymhellwr erthyglau newydd

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn treialu gwasanaeth argymhellwr erthyglau newydd ‘bX Recommender’ yn rhad ac am ddim. Mae’r gwasanaeth hwn yn debyg iawn i’r hyn a gynigir gan Amazon “mae’r cwsmeriaid sydd wedi prynu hwn hefyd wedi prynu…..” heblaw bod hwn yn argymell erthyglau cyfnodolion. Mae’n cynnig argymhellion sydd wedi eu seilio ar ddefnydd go iawn o ddata, wedi eu crynhoi yn rhyngwladol ac yn cyfeirio at erthyglau ysgolheigaidd perthnasol. Gybodaeth bellach. Os hoffech gynnig adborth ar y gwasanaeth hwn e-bostiwch ujh@aber.ac.uk.

Wednesday, 2 December 2009

Diogelwch cyfrineiriau wrth ddefnyddio e-gyfnodolion neu e-lyfrau


Os gwelwch yn dda gwnewch yn siŵr nad ydych yn defnyddio eich enw mewngofnodi (e-bost) a chyfrinair Prifysgol Aberystwyth wrth gyrchu e-gyfnodolion, e-lyfrau ac adnoddau electronig eraill PA. Dylech ond ddefnyddio’r rhain ar wefan neu flwch deialog sydd ym mharth .aber.ac.uk e.e. shibboleth.aber.ac.uk. Ceir cyfarwyddiadau ar sut i gyrchu e-gyfnodolion a.y.b oddi ar y campws yn y nodyn “Authentication” yn E-gyfnodolion@Aber neu trwy ddefnyddio’r botwm ‘i’ yn yr elyfrgell.

Os gwelwch yn dda cyrchwch y rhain trwy gyfrwng Voyager neu borth yr E-wybodfa. Am gymorth pellach, e-bostiwch ejournals@aber.ac.uk.