Monday, 14 July 2014

Talis Aspire yn Aberystwyth: darparu rhestrau darllen ar-lein i ategu dysgu ac addysgu

Mae prifysgolion eraill wedi bod yn darganfod manteision y gwasanaeth rhestrau darllen ar-lein, Talis Aspire
  • Yn y fideo hwn mae staff o Brifysgol Lerpwl yn son am eu profiadau o ddefnyddio Talis Aspire
  • Yn y fideo hwn mae myfyrwyr o Brifysgol Nottingham Trent yn rhannu eu hargraffiadau cyntaf o Talis Aspire
Rhagor o newyddion ynghylch rhoi TALIS Aspire ar waith yn Aberystwyth
  • Bydd y system yn cael ei chyflwyno’n ffurfiol yng Nghynhadledd Dysgu ac Addysgu Prifysgol Aberystwyth Prifysgol Aberystwyth 16-18 Medi; beth am ddod i un o weithdai’r gynhadledd a rhoi cynnig ar Talis Aspire?
  • Bydd hyfforddiant ar gael i staff academaidd a gweinyddol yn llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry yn ystod mis Hydref a mis Tachwedd, neu gellir trefnu hyfforddiant mewn lleoliad ac ar amser sy’n gyfleus i chi
  • Bydd y rhestrau darllen cyntaf yn cael eu rhoi ar y system ym mis Hydref/ Tachwedd ar gyfer modiwlau 2il Semester 2014/2015 i ganiatau amser i brynu unrhyw eitemau sydd ddim ar gael yn y llyfrgelloedd neu’n eletronig.
Bydd unrhyw newidiadau i’r drefn yn cael eu hychwanegu at dudalen we’r rhestrau darllen. Mae croeso i chi gysylltu â’r llyfrgellwyr pwnc os oes gennych unrhyw gwestiynnau: acastaff@aber.ac.uk