Wednesday, 22 December 2010

Arfer gorau ynghylch llythrennedd gwybodaeth


Mae astudiaethau achos newydd, sy’n amlygu’r arfer gorau ynghylch llythrennedd gwybodaeth ar draws holl sectorau llyfrgelloedd ac addysg yng Nghymru, newydd eu cyhoeddi gan Brosiect Llythrennedd Gwybodaeth Cymru.

Maen nhw’n helpu i bwysleisio pwysigrwydd llythrennedd gwybodaeth – am ragor o wybodaeth, ewch draw i wefan y prosiect.

Monday, 6 December 2010

Sgwrs am Chwilota'r We


Sut mae peiriannau chwilio'n gweithio? Sut y gallwch chi gael gwell lwc wrth chwilota'r we a gwybod pa mor berthnasol yw'r canlyniadau? A ydych yn awyddus i gael awgrymiadau sylfaenol am ddefnyddio peiriannau chwilio?

Cynhelir sgwrs agored am y pynciau hyn ar ddydd Mercher, Rhagfyr yr 8fed rhwng 2 a 3 o'r gloch yn Ystafell 0.01, Adeilad Edward Llwyd.