Thursday, 26 January 2012

Cwrdd â'ch Llyfrgellydd Gwasanaethau Academaidd #3

Y tymor hwn bydd cyfres o erthyglau yn ymddangos ar ein gwefan yn cyflwyno aelodau o dîm y Gwasanaethau Academaidd. Y tro hwn, mae'n y llyfrgellydd Seicoleg.

Karl Drinkwater
Rwy’n un o’r bobl hynny a ddaeth i Aberystwyth i ennill cymhwyster (MSc mewn Astudiaethau Gwybodaeth a Llyfrgellyddiaeth yn f’achos i) ac a arhosodd yma, oherwydd ei bod yn haws na cheisio dal trên oddi yma. Roedd hynny dros dair blynedd ar ddeg yn ôl ac rwyf wedi bod yn gweithio fel llyfrgellydd ym Mhrifysgol Aberystwyth byth ers hynny. Rwy’n arbenigo ym maes llythrennedd gwybodaeth (sut yr ydym yn cael hyd i wybodaeth, ei gwerthuso a’i defnyddio); adnoddau electronig; systemau canfod adnoddau; cyfryngau cymdeithasol; a chynorthwyo myfyrwyr rhyngwladol. Rwy’n llyfrgellydd i’r Adran Seicoleg hefyd. Tan yn ddiweddar, bûm hefyd yn gweithio fel technolegydd e-ddysgu rhan-amser ar gyfer JISC RSC Cymru am nifer o flynyddoedd.


Thursday, 19 January 2012

Daliadau o gasgliadau cyfnodolion printiedig


Os gwelwch yn dda a wnewch chi ledaenu’r neges ganlynol ymhlith eich cydweithwyr yn yr Adran:

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn parhau i adolygu eu daliadau o gasgliadau cyfnodolion printiedig yn unol â Pholisi Rheoli Casgliadau GG.

Mae’r rhestr o’r teitlau sydd yma wedi eu clustnodi i’w tynnu yn ôl o dan gynllun UKRR o ganlyniad i ddiffyg galw dros y 10 mlynedd ddiwethaf. Os gwelwch yn dda mynnwch olwg ar y rhestr hon a rhowch wybod i ni os ydych o’r farn y dylid eu cadw ym Mhrifysgol Aberystwyth. Fodd bynnag, cofier bod y teitlau a gynigir i UKRR ar gael am byth o’r Llyfrgell Brydeinig lle y’u cedwir mewn amgylchedd addas. Os ydych am gadw’r teitlau hyn rhaid ichi ddatgan eich rhesymau erbyn Mawrth 30ain 2012.

Diolch.
Val Fletcher, vvf@aber.ac.uk
Arweinydd Tîm Rheoli Casgliadau, Gwasanaethau Gwybodaeth

Thursday, 12 January 2012