Friday, 7 December 2018

Rhowch gynnig ar y Golwg Rhestr newydd yn Aspire nawr

Mae Rhestrau Darllen Aspire wedi cael eu huwchraddio, gan gyflwyno rhai newidiadau i’r ffordd y mae’r rhestrau darllen yn edrych yn Aspire.

Ni fydd newid i’r rhestrau darllen Aspire fel y maent yn ymddangos ym modiwlau Blackboard ac eithrio Dysgwyr o Bell IMLA a fydd yn gweld y newidiadau a ddisgrifir yma.

Gall staff sy’n mewngofnodi i olygu rhestrau yn Aspire newid rhestr yn ôl i’r cynllun blaenorol trwy glicio ar Allan Beta am gyfnod cyfyngedig.

Gweld rhestrau: gwelliannau
  • Mae lluniau o gloriau’r llyfrau wedi’u cynnwys yn yr eitemau ar y rhestr
  • Cliciwch ar deitl i ehangu’r wybodaeth am eitem ar y rhestr  
  • Gallwch weld eich rhestr / adrannau o’ch rhestr mewn arddull ddyfynnu o’ch dewis
  • Gallwch glicio ar Golwg: I gyd i hidlo eitemau ar y rhestr yn ôl darllen Hanfodol neu ddarllen Pellach, bwriadau darllen a nodiadau astudio
Gweld rhestrau: newidiadau
  • Defnyddiwch y llwybr byr glôb i doglo rhwng y Gymraeg a'r Saesneg
  • Os ydych chi’n defnyddio’r botwm Golwg: I gyd i hidlo Ffynonellau Corfforol neu Ar-lein: gallai’r wybodaeth a welwch ddod i’r casgliad anghywir nad yw rhywbeth ar gael mewn fformat penodol pan fo ar gael (gan ddibynnu ar sut mae eitemau wedi cael eu hychwanegu i Aspire, neu sut maent wedi’u cyd-gatalogio yn Primo).
  • I ddod o hyd i ddolen uniongyrchol i eitem, cliciwch ar y ddewislen gweithredu 3-dot i’r dde o’r eitem a chliciwch ar Rhannu eitem 
Staff sy’n golygu rhestrau: newidiadau
  • Nid yw'r botwm Cyhoeddi bellach yn ymddangos yn y ddewislen Golygu; cliciwch Golygu > Golygu rhestr (clasurol) i ddod o hyd i'r botwm Cyhoeddi ar ochr dde'r dudalene
  • Mae’r botwm Golygu yng nghanol neu ochr dde’r dudalen yn hytrach na’r ochr chwith 
  • Mae botwm y dangosfwrdd bellach yn y ddewislen Gweld ac Allforio o dan yr enw Dadansoddiadau
Mae’r Llyfrgellwyr Pwnc yn barod i ddangos nodweddion newydd y rhestr – cysylltwch â hwy’n uniongyrchol neu e-bostiwch acastaff@aber.ac.uk / neu ffonio 1896 gydag unrhyw gwestiynau sydd gennych neu i drefnu ymweliad.