Wednesday, 31 October 2012

Teimlo straen yr aseiniad cyntaf?Dewch i:

Camu i mewn, Camu i fyny i lwyddiant ac ysgafnhau’r straen!

Enillwch massage, nofio am ddim, sesiwn gyda hyfforddwr personol neu tocyn llyfr
Mwynhewch damaid am ddim a chael bwydlen llyfrau
Rhannwch eich cynghorion astudio –  a’r heriau hefyd
Cewch gyngor ar sut i ymlacio gan Rachel Hubbard
Ewch i lansiad ‘Mwy o Lyfrau!

a dewch â’ch cwestiynau ar gyfer:
Heather Dyer ac Elin ap Hywel, Cymrodorion Ysgrifennu’r Brifysgol
John Morgan, Cymorth Myfyrwyr
Jo Hyatt & Carolyn Parry, Gyrfaoedd
Eich Llyfrgellwyr Pwnc

13:00 – 16:00 ddydd Mercher 7 Tachwedd
Llyfrgell Hugh Owen

Tuesday, 16 October 2012

Adnoddau ar gyfer Cyrsiau: Archif Churchill


Mae Prifysgol Aberystwyth yn awr yn darparu mynediad i Archif Churchill, llyfrgell ddigidol ar hanes rhyngwladol modern sy’n cynnwys mwy na 800,000 tudalen o ddogfennau gwreiddiol yn ymwneud â Winston Churchill. Mae’r rhain yn amrywio o eitemau o ohebiaeth bersonol i lythyron swyddogol yn cofnodi’r cysylltiad rhyngddo ag arweinwyr rhyngwladol y dydd
 

Mae’r archif yn bwrw golwg ar fywyd personol a phrofesiynnol Winston Churchill o’i ddyddiau ysgol i’w flynyddoedd olaf fel gwladweinydd yn ystod y Rhyfel Oer.

Mae’r archif hon yn adnodd arbennig a fydd yn hynod ddefnyddiol ar gyfer ymchwilwyr a myfyrwyr Hanes, Llenyddiaeth a Gwleidyddiaeth. Mae archif arlein hon, sydd wedi ei lleoli yng Ngholeg Churchill, Caergrawnt, yn awr ar gael yn  dilyn proses ddigideiddio a gymrodd dwy flynedd i’w chwblhau.