Wednesday, 13 November 2013

Gweithdy FAME

Ystafell Hyfforddi Thomas Parry Llyfrgell
Dydd Mercher 27 Tachwedd, 2013
1.30 - 2:30pm

"Mae FAME yn cynnwys gwybodaeth ariannol cynhwysfawr ar gwmnïau gweithredol ac anweithredol o’r Iwerddon a’r DU. Mae'r opsiynau chwilio arbenigol ar FAME yn rhoi mynediad i dros 300 o feini prawf chwilio, rhesymeg Boole ac opsiynau eraill sy'n cynnig hyblygrwydd wrth ymchwilio i gwmnïau a diwydiannau o’r DU a’r Iwerddon "

https://fame.bvdinfo.com/home.serv?product=fameneo&loginfromcontext=ipaddress  

  • Gwahoddiad agored i holl staff a myfyrwyr sydd â diddordeb.
  • Darperir hyfforddiant gan Christina Nobbs o Bureau Van Dijk (cyflenwr FAME)
  • Enghreifftiau o sut y defnyddir FAME mewn Prifysgolion eraill
  • Galwch draw gyda’ch cwestiynau/ymholiadau penodol.

No comments: