Wednesday, 27 November 2013

Ganolfan Uwchraddedigion Penglais


Uwchraddedigion - ydych chi’n gwybod am Ganolfan Uwchraddedigion Penglais yn Adeilad Llandinam, Campws Penglais? Mae’n rhan o fuddsoddiad parhaus y Brifysgol mewn adnoddau penodol i uwchraddedigion ar hyd a lled y campysau. Fe’i hagorwyd ym mis Hydref 2013, ac mae’r adnodd hynod safonol hwn yn darparu mannau astudio tawel ar gynllun agored neu mewn ciwbiclau preifat, peiriant argraffu canolog at ddefnydd uwchraddedigion, loceri personol, ystafell seminar gydag adnoddau arddangos gweledol, lolfa gymdeithasu a chegin.

Gan eich bod wedi’ch cofrestru yn fyfyriwr uwchraddedig, mae gennych hawl i ddefnyddio’r adnodd hwn. Cewch fynediad trwy ddefnyddio’ch Cerdyn Aber wrth y fynedfa. Gobeithio y bydd yr adnodd astudio rhagorol hwn yn gwella amodau eich astudio yn Aberystwyth.

No comments: