Friday, 29 November 2013

Deall yr Ymchwilydd

Rwy’n cynnal prosiect ymchwil i ddeall yn well sut mae Ymchwilwyr yn rhyngweithio ac yn ystyried gwasanaethau’r llyfrgell (neu beidio).

Diben y prosiect yw ceisio meithrin dealltwriaeth o’r gwahanol ffyrdd y mae ymchwilwyr yn gweithio a thrwy hynny datblygu gwerthfawrogiad o’u safbwyntiau unigryw. Trwy gasglu barn ymchwilwyr o ddisgyblaethau amrywiol, ar wahanol gyfnodau yn eu gyrfaoedd, gobeithiaf y gellir cael darlun ehangach. Bydd hyn yn galluogi i’r gwasanaethau llyfrgell uno’r arferion hynny â’r hyfforddiant a’r adnoddau perthnasol.

I gyflawni hyn rwy’n ymgymryd â chyfres o gyfweliadau byr gydag ymchwilwyr parod.  Bydd yr 11 o  gwestiynau’n cymryd tua 15-20 munud ac maent eisoes wedi datguddio llawer o bethau diddorol am y modd y mae ymchwilwyr yn gweithio. Rwy’n gobeithio gallu casglu barn gan yr holl adrannau ym Mhrifysgol Aberystwyth er mwyn i’r disgyblaethau gwahanol gael eu cynrychioli’n gyfartal.

Os hoffai rhywun drafod hyn ymhellach, neu drefnu amser ar gyfer y cyfweliad, cysylltwch â mi ar dls3@aber.ac.uk neu â’m Rheolwr, Lillian Stevenson ar lis@aber.ac.uk .

No comments: