Wednesday, 19 November 2014

Mae’n amser i ychwanegu eich rhestrau darllen i Aspire!

I drefnu prynu llyfrau ar gyfer Semester Dau, os gwelwch yn dda ychwanegwch restrau darllen eich modiwl i'r gwasanaeth ar-lein newydd Rhestrau Darllen Aspire.

Cynhelir hyfforddiant ar Aspire ar gyfer staff pob adran, ond os nad ydych wedi galluu mynychu sesiwn neu ond angen ychydig o help i ddechrau arni, cysylltwch â'r Gwasanaethau Academaidd acastaff@aber.ac.uk 01970621896

Rydym yn hapus i ymweld â chi yn eich adran ar adeg sy’n gyfleus i chi neu drefnu hyfforddiant ychwanegol ar gyfer grwpiau.

Gellir dod o hyd i ddeunyddiau hyfforddiant ar eich cyflymder eich hun yma (taflenni cymorth, fideos, cyflwyniad a Chwestiynau Cyffredin).

Mae'n rhaid ychwanegu rhestrau darllen ar gyfer Semester 2 at Aspire erbyn diwedd y tymor er mwyn sicrhau digon o amser i brynu llyfrau a deunyddiau dysgu eraill.

Am fwy o wybodaeth am Aspire, ewch i'r dudalen Rhestrau Darllen a darganfod manteision Aspire ar gyfer myfyrwyr a staff.

No comments: