Wednesday, 1 May 2013

Cyfarfod Ymchwil ar y cyd rhwng y Sefydliad Astudiaethau Cyfreithiol Uwch a Phrifysgol Bangor

Bwriad: Cyfarfod hanner diwrnod i ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Bangor sydd â diddordeb yn y gyfraith, troseddeg a chysylltiadau rhyngwladol.
Lleoliad: Prifysgol Aberystwyth; E3 Canolfan Ymarfer y Gyfraith, Adeilad Hugh Owen
Dyddiad: Prynhawn dydd Mercher 17 Ebrill

Rhaglen y digwyddiadau

Amser          Digwyddiad
12.45            Lluniaeth wrth gyrraedd – Ystafell Gynhadledd y Gyfraith

1.15              Richard Ireland, Darlithydd Hŷn Y Gyfraith a Throseddeg a Bill Hines, Cymrawd er Anrhydedd a chyn Lyfrgellydd y Gyfraith yn Aberystwyth –  sylwi i rai o drysorau llai hysbys ac adnoddau ymchwil a gedwir yn Llyfrgell Prifysgol Aberystwyth.

2.00 - 3.00    Sefydliad Astudiaethau Cyfreithiol Uwch – arddangos eu gwasanaethau ac adnoddau i ymchwilwyr, gan gynnwys:
  • Datblygu porth Eagle-I ar wefan y Sefydliad i gyfeirio ymchwilwyr at adnoddau o safon ar y rhyngrwyd
  • Adnoddau cyfreithiol tramor, rhyngwladol a chymharol yn Llyfrgell y Sefydliad: arweiniad i’n casgliadau print ac electronig
  • Llyfrgell y Gyfraith Electronig y Sefydliad: amlinelliad i’r cronfeydd data niferus sydd ar gael yn fewnol ac oddi allan
  • Rhagoriaethau defnyddio’r Sefydliad i ymchwilwyr
  • BAILI: y British and Irish Legal Information Institute
3.00 - 3.15.    Cofrestru staff a myfyrwyr i ddefnyddio llyfrgell y Sefydliad Astudiaethau Cyfreithiol Uwch yn Sgwâr Russell, Llundain, a’u hadnoddau electronig.

3.15             Taith o gwmpas Llyfrgell y Gyfraith ac adnoddau llyfrgell Prifysgol Aberystwyth (Lillian Stevenson, Rheolwr Gwasanaethau Academaidd/ Llyfrgell y Gyfraith) i’n hymwelwyr o Brifysgol Bangor.

No comments: