Wednesday, 14 December 2011

Cwrdd â'ch Llyfrgellydd Gwasanaethau Academaidd #2

Y tymor hwn bydd cyfres o erthyglau yn ymddangos ar ein gwefan yn cyflwyno aelodau o dîm y Gwasanaethau Academaidd. Y tro hwn, mae'n y llyfrgellydd Astudiaethau Gwybodaeth a Rheolaeth a Busnes.

Anita Saycell
Ar ôl treulio nifer o oriau gwirfoddol yn gweithio yn fy llyfrgell gyhoeddus leol ers yn 14 oed (nid yw pob un o ferched Essex yn treulio’u hamser yn mynd allan) roedd fy ngyrfa fel llyfrgellydd yn dechrau siapio. Y cam nesaf oedd gwaith cyflogedig yn y llyfrgell gyhoeddus cyn symud i’r Gorllewin ac astudio gradd Llyfrgellyddiaeth yn Aberystwyth. Wedi hynny cefais swydd fel Llyfrgellydd Cynorthwyol yn y Swyddfa Gartref, yna ymunais â’r Gwasanaethau Gwybodaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 2003. Pan nad wyf yn gweithio mae gennyf blentyn bach bywiog sy’n fy nghadw’n brysur ac rwy’n treulio unrhyw amser rhydd sydd gennyf yn dysgu gwersi nofio ac yn mwynhau cerdded, beicio a bod yn yr awyr agored.

Gweler hefyd: diwrnod ym mywyd llyfrgellydd.

No comments: