Thursday, 16 May 2013

Treial Adnodd newydd – Adroddiadau Cyfraith ICLR


Mae gan y Llyfrgell yn awr fynediad i Adroddiadau Cyfraith y Cyngor Corfforedig Adrodd Cyfreithiol (ICLR) am flwyddyn o brawf. Mae'r adnodd unigryw hwn yn dal 78,000 o adroddiadau testun llawn a thros 86,000 o gardiau mynegai ac yn cynnwys yr holl adroddiadau achos a gyhoeddwyd gan  ICLR ers 1865. Yn ôl y ICLR "Adroddiadau Cyfraith yw'r gyfres swyddogol sy’n cael eu dyfynnu yn yr Uchel Lys a'r Llys Apêl, a’r awdurdod sy’n cael ei ffafrio gan farnwyr". Am ragor o wybodaeth gweler http://www.iclr.co.uk/products/product-catalogue/iclr-online

Gallwch cael gafael ar yr adroddiadau ar y campws drwy fynd i http://www.iclr.co.uk/
  yna cliciwch ar y botwm coch 'Go to ICLR Online' ar frig y gornel dde. Ceir mynediad oddi ar y campws drwy VPN

Mae’r Llyfrgell am eich adborth ar yr adnodd hwn. Os gwelwch yn dda e-bostiwch eich sylwadau at  Lillian Stevenson lis@aber.ac.uk

No comments: